This site uses cookies

S
Code:
NI3S688
EAN (bar code):
045496521196
Number of pcs in box:
15
Weight:
0.09 kg
Producer:
Nintendo

Je to ital, nosí modré montérky, èervenou èepici, pìstuje si vousy a má slabost pro princezny - kdo to je? Nikdo jiný než Mario, který si sotva staèil odpoèinout od svého posledního dobrodružství a už zase musí zachraòovat princeznu Peach a Høíbkové království. Tentokrát však na novém Nintendu 3DS v plném tøetím rozmìru!

První opravdu trojrozmìrný Mario
A že je ten tøetí rozmìr sakra dùležitý! Vzdálenosti pùsobí hloubìji, bìhání a skákání pùsobí ještì dynamiètìji, pøekážky, nepøátelé a úrovnì ještì rafinovanìjší a vy musíte být mnohem preciznìjší. Ve Super Mario 3D Land pro Nintendo 3DS se oblíbený italský instalatér ukazuje ze své nejlepší stránky. Celkový dojem z hraní je naprosto nový a jedineèný - skákejte na nepøátelé s vìtší pøesností, vyhýbejte se plamenùm a jiným pøedmìtùm, které vypadají jako když vyskoèí z obrazovky, odhadnìte správnì vzdálenosti a správný èas k útoku. Už žádné pokusné manévry do prázdna!

Novinky v sérii Pùsobivá grafika s moderními efekty a dechberoucí trojrozmìrný obraz, ze kterého plyne celá øada nových herních prvkù, nejsou jedinými novinkami Super Mario 3D Land. Mario se mùže pochlubit zcela novými obleky, které Mariovi dodají speciální vlastnosti. Napøíklad mývalí oblek - nejen že dobøe vypadá, ale s ocasem mùže Mario uhodit nepøítelé a zahnat jej daleko. Navíc s ním dokáže seskoèil z opravdu velkých výšek jako peøíèko. Noví jsou také nepøátelé - Gumbové s ocasy nebo Gumbové, kteøí se postavili na sebe a tvoøí pohyblivou vìž èi masožravé kvìtiny, které plyvou inkoust, který vám zamaže displej. O jednotlivých úrovních a bossech nemluvì.

Super Mario 3D Land vyjde exkluzivnì pro Nintendo 3DS. Lze hrát také ve 2D s vypnutým 3D efektem.

minimální konfigurace:
- herní konzole Nintendo 3DSProduct has no comments yet, be the first to comment.