This site uses cookies

DIGITAL 132/124 - 30347 Výhybka na předjížd. (L/P)

Code:
GCD3008
EAN (bar code):
4007486303478
Number of pcs in box:
12
Weight:
0.88 kg
Producer:
Carrera

Digital 132 Výhybka na pøedjíždìní (levá/pravá)

Speciální díl pro øadu Digital 132, který umožòuje pøejetí do druhé dráhy. Narozdíl od dílù 30343 a 30345 se mùže pøejet z obou drah najednou, což dává možnost srážky.

Narozdíl od klasického pøekøížení 20517, které využívají øady EVOLUTION, EXLUSIV a 61609, které využívá øada GO!!! si možnost pøejetí do jiné dráhy mùžete vybrat. Záleží jen Vás jestli pøejedete nebo ne. Pøejíždìcí manévr umožòuje pøední tlaèítko na ovladaèi rychlosti (30340), které pøesune výhybku.

Výhodou tohoto dílu je, že v pøípadì jízdy za pomalejším autem, pøejedete do druhé dráhy a pomocí dalšího dílu pøekøížení se vrátíte do pùvodní dráhy, ale už pøed soupeøem!!Product has no comments yet, be the first to comment.