This site uses cookies

GO/EVO - 71590 Elektronické počítadlo kol

Code:
GCG3040
EAN (bar code):
4007486715905
Number of pcs in box:
6
Weight:
0.65 kg
Volume:
10 l
Producer:
Carrera

Poèítadlo kol
-
lze použít na všechny øady autodráh Carrera (GO!!!, Evolution a Exclusive)

 


Funkce:
- poèítadlo kol zaregistruje, když auto projede svìtelnou bariérou
- možnost závodit na daný poèet kol nebo na pøedem urèený èas
- poèítadlo je možné rozšíøit na více drah
- èas je poèítán na 1/100 sekundy
- lze závodit až na 999 kol nebo od 1 sekundy do 99 min
- zvukové odstartování závodu

Pøíslušenství pro øadu GO, Evolution (1:43)

 Product has no comments yet, be the first to comment.