This site uses cookies

GO/GO+/D143 - 61604 Most

Code:
GCG3005
EAN (bar code):
4007486616042
Number of pcs in box:
12
Weight:
0.24 kg
Producer:
Carrera

Most (skládá se ze 4 èástí)

- pro vìtší zábavu a rozšíøení dráhy øady GO!!!. Autíèka mohou jezdit v obou patrech mostu!

Pøíslušenství pro øadu GO, Digital 143 (1:43)Product has no comments yet, be the first to comment.