This site uses cookies

PC Create

S
Code:
EAPC0115
EAN (bar code):
5035228092754
Number of pcs in box:
25
Weight:
0.14 kg
Producer:
Electronic Arts

Parameter Description
Type of distribution boxed

V Create využíváte svou kreativitu a pøedstavivost k otevírání nových herních svìtù!

Create sleduje vaše projevy tvoøivosti a odmìòuje vás za nì. Èím více toto vytvoøíte, tím více získáte odmìn a dalších možností k hraní v otevøeném svìtì, kde na vás èeká zábava na každém kroku.

Povolte stavidla své pøedstavivosti pøi tvorbì fantastických prostøedí s pomocí jednoduše ovladatelných nástrojù, jako jsou animaèní objekty, textury a designy, které vdechnou život každé scénì!

Je to neomezený herní zážitek plný kreativních nápadù kombinovaných se vzrušujícími a nìkdy až bláznivými úkoly, jejichž tvoøivá øešení vás napadnou až teprve tehdy, když se postavíte na nohy.Product has no comments yet, be the first to comment.