This site uses cookies

PC Overclocked: A History of Violence

I
Code:
IDPC5550
EAN (bar code):
8594071050061
Number of pcs in box:
0
Weight:
0.14 kg
Producer:
Future games

Parameter Description
Type of distribution boxed
Klasická point & click adventura, jejímž hlavním hrdinou je vojenský psycholog David Mc Namara, který po odchodu z aktivní služby prožívá hodnì tìžké období. Trpí silnými cholerickými záchvaty a jeho manželství je v troskách. V této situaci je David povolán do New Yorku, aby si zde prohlédl pìt mladých žen a mužù, kteøí byli nalezeni køièící, totálnì zmatení a vystrašení na ulicích NY. David všechny své nové pacienty opatrnì vyslýchá, jednoho po druhém a postupnì se dopracuje k alarmujícímu zjištìní.

Hra je rozdìlena na dvì èásti. V té první budete v roli Davida vyšetøovat v souèasnosti a v té druhé naopak ovládat jednotlivé pacienty, s nimiž si prožijete jejich flashbacky a postupnì se tak dostanete na kloub všem záhadám co se po cestì objeví.

Hlavní rysy :
- Klasická point & click adventura s neobvyklými prvky.
- Napínavý pøíbìh odehrávající se ve zpìtné chronologii.
- Vyzkoušejte si role jedineèných šesti postav.
- Prozkoumejte 45 vysoce detailních a preciznì animovaných lokací.
- Vysoce kvalitní dabing.
- Od tvùrcù „Moment of Silence“.

Minimální konfigurace :
Windows 2000, XP, Vista[32bit], procesor 1300MHz, pamì 256MB RAM, 1.50GB volno na disku, DVDROM


Product has no comments yet, be the first to comment.