This site uses cookies

PC The Guild 2: Renaissance

I
Code:
CPPC60285
EAN (bar code):
9006113138709
Number of pcs in box:
25
Weight:
0.14 kg
Producer:
Ostatní

Parameter Description
Type of distribution boxed

The Guild 2: Renaissance je zbrusu nový, samostatnì hratelný datadisk, který rozšíøí herní svìt The Guild 2 v mnoha smìrech a oživuje další scénáøe základního dílu, zasazené do Alp a do „Svobodné republiky nizozemské“. Toto RPG v kombinaci se simulací støedovìkého života vás pøenese do konce 14. století a nabídne neuvìøitelnou svobodu. Nejen svou budoucnost, ale i budoucnost svého rodu budete urèovat prostøednictvím vlastních rozhodnutí a èinù a bude jen na vás, jakou životní cestu si zvolíte. A už si vyberete kariéru politika, úspìšného øemeslníka èi podnikatele, mùžete ovlivòovat životy ostatních a spolupodílet se na utváøení historie.Product has no comments yet, be the first to comment.