This site uses cookies

S
Code:
KOX21900P
EAN (bar code):
5055277010325
Number of pcs in box:
25
Weight:
0.14 kg
Producer:
Sega

Product can not be purchased.

Akèní horor využívající pohybový senzor Kinect pro Xbox 360 pro nebojácné hráèe.

V Rise of Nightmares se pøevtìlíte do amerického turisty, který musí zachránit svou ženu ze spárù šíleného vìdce. Z pohledu první osoby pak pomocí nožù, øetìzových pil a dalších zbraní likvidujete zombíky.

Kromì zabíjení zombíkù bude možnost ve høe používat i stealth a øešit se bude i nìkolik puzzlù. Šílený vìdec na vás totiž pøipravil i spoustu pastí

Díky pohybovému ovládání senzoru Kinect se skuteènì dostanete pøímo do hry, doprostøed hrorových scén, temných zákoutí a nejrùznìjších pøíšer, vykreslených strašidelnými zvuky a pøedstavami. Tvùrci èerpali inspiraci v pùvodních hororech a rozhodnì se je na co tìšit.

JSTE PØIPRAVENI NA TO SE POØÁDNÌ BÁT

Minimální konfiguraceProduct has no comments yet, be the first to comment.