This site uses cookies

DIGITAL 132/124 - 30343 Výhybka na předjíždění (L)

Code:
GCD3004
EAN (bar code):
4007486303430
Number of pcs in box:
12
Weight:
0.83 kg
Producer:
Carrera

Digital 132/124 Pøejíždìní do levé dráhy; 2ks

Speciální díl pro øadu Digital 132. Umožòuje pøejet z vnìjší dráhy do vnitøní. Funkce tohoto dílu je v tom, že záleží pouze na závodníkovi jestli využije tohoto dílu nebo ne.

Pøejetí se dìje zmáèknutím pøedního tlaèítka na ovladaèi rychlosti (30340), který pøehodí výhybkuProduct has no comments yet, be the first to comment.